5 gode råd til dig, der ønsker at stifte forening

af | jan 24, 2018

5 gode råd til dig, der ønsker at stifte forening

af | jan 24, 2018

Formålet med denne artikel er at give dig 5 gode råd til at stifte din forening. Disse er ikke skrevet ned i en lov, men hellere defineret ud fra erfaringer om problematikker, der kan gøre sig gældende.

Det første skridt er at vide, hvilken type forening, du ønsker at stifte. Læs mere om de forskellige typer her.

Ifølge grundlovens §78 har du frihed til at stifte og udvikle foreningen, som du ønsker (se uddrag af paragraffen nederst i artiklen). I forlængelse heraf er det vigtigt at pointere, at hvis du ikke udformer vedtægter, vælger bestyrelse, laver formuleringer om økonomi og medlemskab, vil du og dine medlemmer blot være en gruppe personer, som har fundet sammen om nogle fælles aktiviteter. Du vil altså ikke være i stand til at oprette et CVR-nummer, som blandt andet er et krav, hvis du ønsker tilskud fra kommunen til foreningen.

Læs også: Kan din forening få tilskud fra kommunen?

Råd 1: Vedtægter – nedskrevne regler

Vedtægter er defineret som aftaler mellem flere parter, som arbejder sammen om at nå et fælles formål. De er derfor de regler, som fastlægger, hvad alle samles om og, hvordan I træffer beslutninger – foreningens formål, hvem kan blive en del af foreningen osv.
Ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev, kan du få et dokument af et sæt standartvedtægter, som vi har udarbejdet til dig.

Råd 2: Bestyrelse

Det er nødvendigt at udpege en bestyrelse, der skal lede og samle foreningen som en kollektiv enhed. Samtidigt skal bestyrelsen handle og underskrive på foreningens vegne.
Der er ikke bestemmelser for, hvordan en bestyrelse sammensættes, men vanligvis bestemmes der for en formand, næstformand og regnskabsfører/kasserer.

Råd 3: Stiftende generalforsamling

Der skal dokumenteres, at foreningen formelt er stiftet. Traditionelt indbydes interesserede til at deltage i en stiftende generalforsamling. Her bør I vælge en dirigent, som leder mødet, samtidigt med, at I gennemgår vedtægterne bestemmelse for bestemmelse.

Råd 4: Medlemmer

I denne forbindelse er det nødvendigt at definere og formulere, hvem foreningen er fællesskab for – hvem, der kan blive medlem af foreningen og hvor mange.

Det er også meget vigtigt, at I nedskriver regler for, hvordan I håndterer de personlige oplysninger, I henter fra jeres medlemmer, da der er fortaget nye regler i forhold til Persondataloven.

Læs også: Ny persondatalov 2018: gode råd til, hvordan du undgår dyre bøder

Persondatabeskyttelse

Råd 5: Økonomi

Din forening skal have separate konti, regnskaber og budgetter. Derudover skal I sikre, at foreningens økonomi er uafhængig af stifterne, og at midler, som er givet til foreningen og dennes formål, ikke kan misbruges og/eller føres tilbage til foreningens stiftere.

Du behøver selvfølgelig ikke at følge overstående, når du stifter din forening, men se det hellere som vejledning til at komme i gang. Dokumentet om standart vedtægter, som du kan få ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev, er også værktøjer til dig, så du kan komme i gang med den forening, som du altid har ønsket dig.

Uddrag af §78

Retten til fri foreningsdannelse er sikret ved grundloven § 78, hvor der står:

Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed.

Stk. 2. Foreninger, der virker ved eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom.

Stk. 3. Ingen forening kan opløses ved en regeringsforanstaltning. Dog kan en forening foreløbig forbydes, men der skal da straks anlægges sag imod den til dens opløsning.

Stk. 4. Sager om opløsning af politiske foreninger skal uden særlig tilladelse kunne indbringes for rigets øverste domstol.

Stk. 5. Opløsningens retsvirkninger fastsættes nærmere ved lov.

Tilføj en kommentar

Skrevet afMiriam Skaale

Relaterede artikler

Tilføj en kommentar

Følg med i foreningslivet

Gå ikke glip af spændende artikler og gode råd til at gøre dit foreningsliv nemmere. Abonner på vores blog, så holder vi dig opdateret.

Flere blogindlæg fra MinForening