Opkræv differentieret kontingent

Opkræv differentieret kontingent ved at tildele opgaver til medlemmer og forældre i MinForenings aktivitetsmodul. Sådan opkræves differentieret kontingent: Opkræv betaling for kontingent. Udsend en ekstra opkrævning for betaling af tillægskontingent. Tillægskontingent tilbageføres til medlem via MobilePay, når de enkelte medlemmer/forældre ved sæsonafslutning har leveret de aftalte antal frivillige timer, hvilket kan aflæses i MinForenings medlemsmodul.…

Automatisk opkrævning af reduceret kontingent

Automatisk opkrævning af Reduceret kontingent forebygger, at nye medlemmer undlader at melde sig ind i foreningen eller på hold, fordi de ikke finder det fair at betale fuldt kontingent, når de kommer midt eller sidst i en kontingentperiode. Funktionen Reduceret betaling kan slås til ved oprettelse af kontingentopkrævning eller opkrævning af anden medlemsbetaling, hvor betalingsperioden…

Sprog i app og på web

På MinForening Web kan du vælge mellem Engelsk, Tysk og Dansk. Appen viser det sprog, som din mobil eller tablet er sat op til under Indstillinger. Du kan således skifte sprog i MinForening appen ved at skifte sproget i din mobils Indstillinger fra Dansk til Engelsk eller Tysk. NB! Er din mobil sat op til Engelsk,…

Hvordan opkræver jeg betaling for medlemmer, som deltager i en aktivitet (booking)?

Sådan opkræver du betaling for medlemmer, som deltager i en aktivitet (booking): Opret aktivitet og indtast beløb. Sæt start og sluttidspunkt for aktivitetens afholdelse samt svarfrist. Tryk Opret aktivitet og inviter gruppe(r) eller enkeltpersoner til aktiviteten. Medlemmer og forældre betaler nemt via MobilePay integreret i appen, når de trykker Deltager i aktiviteten. NB! Administratorer og…

Hvordan opretter man en flergrenet forening?

Er I en flergrenet forening med forskellige foreningskonti og kasserer tilknyttet de enkelte afdelinger, bør I oprette særskilte aktivitetshjul for de enkelte afdelinger. Hver afdeling vil således få sit eget aktivitetshjul, hvilket giver et unikt overblik over sine aktiviteter. Selvom man som flergrenet forening har oprettet separate aktivitetshjul for de enkelte afdelinger, kan man i…

Få tilbageført betaling til medlem, der har fortrudt en MobilePay betaling i appen.

Medlemmer kan via MobilePay få tilbageført betaling inden for fem dage fra betalingens gennemførsel. Helt konkret så modtager medlemmet det fulde beløb via MobilePay, og betalingsstatus i MinForening/Betalinger ændres til Refunderet. Administrator skal således under Betalinger finde betalingen og trykke på knappen “Refunder”, hvormed betalingen refunderes direkte til medlemmet via MobilePay. Er knappen “Refunder” ikke…

Anvend skabeloner til bestilling af mad, tøj, overnatning mv.

Indsæt link til skabelon i en aktivitets beskrivelse, så deltagere kan bestille mad, tøj, overnatning mv. Se følgende eksempler som inspiration: Madbestilling – 1 person: https://forms.gle/5WdvBu4ieQ3bHwe38 Madbestilling – familie: https://forms.gle/6rcYnm5WvYQQyFGVA Tøjbestilling – 1 person: https://forms.gle/mGNXtHu56LsT47NX6 Tøjbestilling – familie: https://forms.gle/8odnHFd75JYYSUGeA Overnatning – 1 person: https://forms.gle/SWWgPxYMLEGa5i6h7 Overnatning – familie: https://forms.gle/3a6P652sYo2Mnoz36   Eksisterende skabeloner i Google Forms: Bestilling:…

Deling af filer og dokumenter

Ønsker du at dele foreningens filer, så indsætter du blot et link i Beskrivelsen eller Kommentarsporet under aktiviteten. Du kan selvfølgelig også indsætte dine link i chatten. Se disse blogindlæg for dokumenthåndtering og strukturering af foreningens dokumenter: 4 råd til håndtering af dokumenter Strukturer dine medlemmers dataoplysninger i Google Drev – nemt og bekvemt MinForening…

Svarfrist og påmindelser i en aktivitet

Ved Svarfrist i en aktivitet, får inviterede en påmindelse to dage før svarfristen. Overskrides svarfristen får de inviterede en notifikation herom, hvormed de inviterede ikke længere kan tilmelde sig aktiviteten. Som aktivitetsansvarlig kan man altid ændre svarfristen i en aktivitet således, at de inviterede igen kan tilmelde sig aktiviteten. Ved gentagne aktiviteter gentages svarfristen ud…