Opkræv differentieret kontingent

Opkræv differentieret kontingent ved at tildele opgaver til medlemmer og forældre i MinForenings aktivitetsmodul. Sådan opkræves differentieret kontingent: Opkræv betaling for kontingent. Udsend en ekstra opkrævning for betaling af tillægskontingent. Tillægskontingent tilbageføres til medlem via MobilePay, når de enkelte medlemmer/forældre ved sæsonafslutning har leveret de aftalte antal frivillige timer, hvilket kan aflæses i MinForenings medlemsmodul.…

Automatisk opkrævning af reduceret kontingent

Automatisk opkrævning af Reduceret kontingent forebygger, at nye medlemmer undlader at melde sig ind i foreningen eller på hold, fordi de ikke finder det fair at betale fuldt kontingent, når de kommer midt eller sidst i en kontingentperiode. Funktionen Reduceret betaling kan slås til ved oprettelse af kontingentopkrævning eller opkrævning af anden medlemsbetaling, hvor betalingsperioden…

Sprog i app og på web

På MinForening Web kan du vælge mellem Engelsk, Tysk og Dansk. Appen viser det sprog, som din mobil eller tablet er sat op til under Indstillinger. Du kan således skifte sprog i MinForening appen ved at skifte sproget i din mobils Indstillinger fra Dansk til Engelsk eller Tysk. NB! Er din mobil sat op til Engelsk,…