Opkræv differentieret kontingent

Opkræv differentieret kontingent ved at tildele opgaver til medlemmer og forældre i MinForenings aktivitetsmodul. Sådan opkræves differentieret kontingent: Opkræv betaling for kontingent. Udsend en ekstra opkrævning for betaling af tillægskontingent. Tillægskontingent tilbageføres til medlem via MobilePay, når de enkelte medlemmer/forældre ved sæsonafslutning har leveret de aftalte antal frivillige timer, hvilket kan aflæses i MinForenings medlemsmodul.…

Automatisk opkrævning af reduceret kontingent

Automatisk opkrævning af Reduceret kontingent forebygger, at nye medlemmer undlader at melde sig ind i foreningen eller på hold, fordi de ikke finder det fair at betale fuldt kontingent, når de kommer midt eller sidst i en kontingentperiode. Funktionen Reduceret betaling kan slås til ved oprettelse af kontingentopkrævning eller opkrævning af anden medlemsbetaling, hvor betalingsperioden…

Sprog i app og på web

På MinForening Web kan du vælge mellem Engelsk, Tysk og Dansk. Appen viser det sprog, som din mobil eller tablet er sat op til under Indstillinger. Du kan således skifte sprog i MinForening appen ved at skifte sproget i din mobils Indstillinger fra Dansk til Engelsk eller Tysk. NB! Er din mobil sat op til Engelsk,…

Hvordan opkræver jeg betaling for medlemmer, som deltager i en aktivitet (booking)?

Sådan opkræver du betaling for medlemmer, som deltager i en aktivitet (booking): Opret aktivitet og indtast beløb. Sæt start og sluttidspunkt for aktivitetens afholdelse samt svarfrist. Tryk Opret aktivitet og inviter gruppe(r) eller enkeltpersoner til aktiviteten. Medlemmer og forældre betaler nemt via MobilePay integreret i appen, når de trykker Deltager i aktiviteten. NB! Administratorer og…

Reduceret betaling

Ved oprettelse af en reduceret betaling udsendes der automatisk opkrævninger til nye medlemmer, der kommer ind midt i en sæson og derfor ikke skal betale det fulde beløb. Reduceret betaling udregnes ud fra antal uger, der er tilbage af betalingensperioden. Kommer der f.eks. et nyt medlem 4 uger inde i en betalingsperiode svarende til 10…

Hvordan opretter man en flergrenet forening?

Er I en flergrenet forening med forskellige foreningskonti og kasserer tilknyttet de enkelte afdelinger, bør I oprette særskilte aktivitetshjul for de enkelte afdelinger. Hver afdeling vil således få sit eget aktivitetshjul, hvilket giver et unikt overblik over sine aktiviteter. Selvom man som flergrenet forening har oprettet separate aktivitetshjul for de enkelte afdelinger, kan man i…

Få tilbageført betaling til medlem, der har fortrudt en MobilePay betaling i appen.

Medlemmer kan via MobilePay få tilbageført betaling inden for fem dage fra betalingens gennemførsel. Helt konkret så modtager medlemmet det fulde beløb via MobilePay, og betalingsstatus i MinForening/Betalinger ændres til Refunderet. Administrator skal således under Betalinger finde betalingen og trykke på knappen “Refunder”, hvormed betalingen refunderes direkte til medlemmet via MobilePay. Er knappen “Refunder” ikke…

Anvend personchat til diskussion af temaer

Bestyrelsen anvender typisk gruppechatten til bestyrelsessnak, men sideløbende kan bestyrelsen have en personchat kørende til at diskutere forskellige tematikker. I personchatten kan man løbende tilføje og fjerne personer samt skifte tema ved at ændre chattens titel, som vises i chatoversigten. F.eks. “Planlægning af tur” eller ”Gave til Rita”. Du opretter således chat, inviterer personer og…